Privacy policy

Red Sky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, tel. +91 886 91 26, e-mail: administracja@red-sky.pl  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209107, NIP 6422683651 (dalej: Red Sky lub Administrator), będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

Red Sky jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).    

Jakie są powody, dla których Red Sky zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe (dalej: Dane) będą przetwarzane w celu:  

 • Prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO); 
 • W celach marketingu bezpośredniego Administratora w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celach statystycznych Administratora w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Dane nie będą przechowywane po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyraziłeś/aś zgodę na jego zachowanie dla naszych przyszłych rekrutacji;
 • Dostęp do przesłanych Danych będzie posiadać wyłącznie dział kadr oraz wyznaczone osoby techniczne odpowiedzialne za weryfikację umiejętności zarówno z Red Sky, jak również powiązanych podmiotów gospodarczych;
 • Twoje Dane (zawarte w CV) nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • Twoje Dane będą przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż przez 2 tygodnie, po czy zostaną usunięte bezpowrotnie z naszej bazy, chyba że kandydat wyraził zgodę na przechowanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579;
 • Przesłanie przez Ciebie Danych (zawartych w CV) jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Cię w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy/współpracy. 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom?  

Twoje Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Pracownikom Administratora,
 • Podwykonawcom infrastruktury informatycznej,
 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Osobom fizycznym współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Firmom kurierskim i dostawcom pocztowym,
 • Doradcom prawnym i księgowym.    

Ponadto, na potrzeby procesu rekrutacji przekazujemy je podmiotom gospodarczym związanym z Red Sky, które przeprowadzają rekrutuję na wolne stanowiska pracy. Dopuszczamy możliwość dzielenia się informacjami o kandydacie z innymi spółkami współpracującymi z Red Sky  w odniesieniu do poszczególnych procesów rekrutacyjnych. Udostępniamy dane kandydatów innym spółkom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody.

Spółki, którym Red Sky przekazuje Twoje dane na potrzeby rekrutacji:    

 • Tar Heel Capital Pathfinder Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Piastów 22, 71 - 064 Szczecin, NIP: 8522624672, KRS: 0000640156
 • Plum Research S.A., z siedzibą przy al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, NIP: 8522635486, KRS:0000696107
 • Traceroute42, Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piastów 22, 71 - 064 Szczecin, NIP:8522618111, KRS: 0000596305
 • RemoteMyApp Sp. z o. o z siedzibą przy al. Piastów 22, 71 - 064 Szczecin, NIP: 9662094878, KRS: 0000540442
 • Skinwallet S.A. z siedzibą przy al. Piastów 22, 71 - 064 Szczecin, NIP: 8522624672, KRS: 0000640156
 • Booste S.A. w organizacji z siedzibą przy al. Piastów 22, 71 - 064 Szczecin, NIP: 8522666699
 • Homly Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Piastów 22, 71 - 064 Szczecin,NIP: 8522665582, KRS: 0000859326
 • Contentation Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Piastów 22, 71 - 064 Szczecin,NIP: 8522668617, KRS: 0000871922
 • Stream Cards S.A. siedzibą przy ul. Burakowskie 5/7, 01-066 Warszawa, NIP: 5272827176, KRS: 0000703366

Jakie prawa Ci przysługują ?  

 • Wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich Danych
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich Danych w celach marketingowych
 • Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania bądź też ich usunięcia, jeżeli są  niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 • Otrzymania informacji, jakie Twoje Dane są przez nas przetwarzane, od kiedy, z jakiego źródła, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób, a także jakim podmiotom są udostępniane
 • Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: administracja@red-sky.pl 

Czy mogę w późniejszym czasie wycofać swoje Dane?

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Jednakże musisz mieć świadomość, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania Danych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych Danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od Red Sky.

Jeżeli chcesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Danych, napisz do nas: administracja@red-sky.pl